Engin verkefni of stór - Engin verkefni of lítil

Þjónustusvæði

Hér má sjá kort af aðalþjónustusvæði Ásmundar. Athugið þó að hann mætir hvert á land sem er eftir samkomulagi.

Mælt er með því að fylgjast með á Facebook eða skrá sig á póstlistann til að fá upplýsingar um hvenær Ásmundur kemur í þitt bæjarfélag.

Athugið, sama akstursgjald innan þjónustusvæðis.

Þjónustusvæði meindýraeyðisins í Reykjavík og nágrenni

Eitranir

Köngulær • Flugur
Veggjamítill/Roðamaur
Silfurskottur • Stökkmor
Hambjalla/Hamgæra • Ranabjalla
Parketlús • Þjófabjalla/Tínusbjalla
Garðalodda • Asparglytta • Fíflalús
Veggjalús/Bed bugs • Kakkalakkar
Veggjatítlur og ýmislegt fl.

Forvarnir

Forvarnarbúnaður og eftirlit gegn nagdýrum.

Árangursríkar leiðir til að koma í veg fyrir músa- og rottugang í og við fasteignir verkkaupa.  Einnig eru í boði forvarnir gegn flugum með uppsetningu á flugnabönum, mikið notað fyrir matvælaiðnaðinn, td. veitingahús, kjöt- og fiskvinnslufyrirtæki o.fl.

Úttekt á húsnæði

Reynslan hefur sýnt að í mörgum tilfellum gerir fólk sér ekki grein fyrir því hvar inngönguleiðir nagdýra geti verið og er það ósköp eðlilegt þar sem fólk er ekki að fást við slík verkefni dags daglega.

Meindýraeyðir býður því upp á að gera úttekt á húsnæði ásamt ítarlegri skýrslugerð um gang mála.

Hreiður, bú og gildrur

Starahreiður og geitungabú fjarlægð. Uppsetning á ýmsum gildrum til minka veiða.

Garðaúðun

Garðaúðun gegn maðki og lús á sumrin.

Veggja- og röramyndun

Veggja- og röramyndun á stöðum sem erfitt er að komast að.

Þjónustusamningur – Fyrirtæki og sveitarfélög

Fyrirtæki með þjónustusamning við meindýraeyði geta svarað því til eftirlitsaðila að það sé samningur við löggiltan meindýraeyði sem sér um reglulegt eftirlit á meindýravörnum. Í reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB – Evrópugerðin) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli er gerð krafa um varnir gegn skaðvöldum.

Umsagnir viðskiptavina

Þurftum aðstoð vegna músagangs í kjallara, og var bent á Ásmund af vinafólki. Til að gera langa sögu stutta, þá reyndist sú ábending okkur afar vel. Ásmundur brást fljótt og vel við og gekk fagmannlega til verks. Öll samskipti við Ásmund hafa verið til fyrirmyndar.

Guðbjörg og Páll

Reykholtsdal

Couple-Avatar
Guðbjörg og Páll Reykholtsdal

I called Ásmundur Ásmundsson about a mouse problem I was having. It started out with a few mice in the coldest part of winter and ended as a small mouse infestation, I could hear them in the kitchen and they were always becoming more and more daring and running across the floor.  Ásmundur arrived a couple of hours later and looked at the situation, he told me he would come the day after at a specific time and take care of the problem.  Promptly at the designated time he arrived with his equipment and started the plot in action to rid us of the mice.  Ásmundur was polite, pleasant and very professional (PPP).  I have not seen any mice nor any mice droppings from the creatures and consider my home mice free.  I am very thankful and I can wholeheartedly recommend Ásmundur Ásmundsson to any person that has a similar pest in their home or business.

Respectfully, Helga Nina Aas and Ásgrímur Helgason

Couple-Avatar
Helga Nina og Ásgrímur Íbúar í Mosfellsbæ

Þetta er að koma glimrandi vel út – miklu betur en ég þorði að vona. Daginn eftir eitrun var fyrsti dagurinn í sumar sem ég þurfti ekki að hreinsa nýjan vef af öllu þegar ég fór út á pall – og svo gat ég bara setið þar alveg áhyggjulaus. Þetta er allt annað líf.
Takk kærlega fyrir, þú hefur okkar meðmæli 🙂

Bestu kveðjur, Harpa

female-icon-11
Harpa Íbúi í Grafarvogi

Var að taka gamla parketlista af í nýju íbúðinni þegar ég sá nokkrar parketlýs.

Ég ákvað að hafa samband við Ása og spyrja hann um álit, hann var fljótur að svara og við tókum

þá ákvörðun að eitra. Ási er sanngjarn í verði og vandvirkur.

Takk kærlega fyrir okkur.

female-icon-11
Svava Íbúi í Kópavogi

Frábær, ódýr og örugg þjónusta. Ásmundur eitraði og fjarlægði býflugnabú sem var lengst inni í röri sem liggur inn í þvottahúsið.

Allt var gert á fagmannlegan og snyrtilegan hátt við mjög erfiðar aðstæður.

Mælum eindregið með karlinum, hann kann sitt fag.

 

 

 

Couple-Avatar
Angantýr og Erla Íbúar í Breiðholti, Reykjavík

Í júní fór garðurinn okkar að iða af maðki og hringdum við því í Ásmund hjá padda.is. Hann brást skjótt við og kom og sá um garðinn. Öll vinna var til mikillar fyrirmyndar og ekki verra að hann er einkar sanngjarn í verði. Ekkert hefur bólað á meindýrum síðan padda.is mætti á staðinn en gróðurinn er í blóma. Við mælum hiklaust með þessari þjónustu.

Couple-Avatar
Hilmar Egill og Áshildur Íbúar í Vogum

Við hjónin þurftum á þjónustu meindýraeyðis að halda nú á vormánuðum 2016 vegna ágangs roðamaurs bæði inni og fyrir utan íbúðina okkar. Skemmst frá að segja vorum við svo heppin að frétta af Ásmundi og hans starfsháttum. Hann mætti á svæðið og eitraði utandyra hringinn í kringum húsið og innanhúss í alla glugga. Við höfum ekki orðið vör við maurinn síðan. Ekki spillti fyrir að umgengnin var til fyrirmyndar og góð ráð í kaupbæti. Mæli heilshugar með þeirri þjónustu sem Ásmundur veitir.

Couple-Avatar
Óskar og María Vesturvangi, Hafnarfirði

Ég hef nýtt mér þessa þjónustu í tvígang. Í fyrra skiptið þá var eitrað fyrir köngulóm og seinna skiptið fyrir lús og maðk á trjám.  Ég hef ekki orðið vör við eina könguló inni hjá mér síðan var eitrað. Ásmundur er mjög fagmannlegur, útskýrði allt vel og vann þetta örugglega og vel. Ég er mjög ánægð með þessa þjónustu og mun klárlega nýta mér þessa þjonustu aftur og mæla með henni við aðra.

 

female-icon-11
Eva Guðbrandsdóttir Íbúi í Stykkishólmi

Ég er mjög ánægð með árangurinn, ég hef ekki séð eina einustu kónguló á pallinum eftir að þú eitraðir hjá mér og ég er ánægð með hvað þetta var allt snyrtilegt í framkvæmd 🙂

 

female-icon-11
Hulda Íbúi í Reykjavík

Flott og örugg þjónusta og allt framkvæmt eins og lög og reglur gera ráð fyrir. Ásmundur tók við meindýraeftirlitinu snemma á árinu 2016 og hefur staðið sig einstaklega vel er áhugasamur og vandvirkur. Sveitarfélagið er mjög ánægt með þá þjónustu sem Ásmundur veitir og mæli ég hiklaust með honum.

13620003_10208761926358399_5427338342465928463_n
Vignir Friðbjörnsson Forstöðumaður Umhverfis og Eigna, Sveitarfélagið Vogar

Mýsnar við bústaðinn voru farnar að reyna að naga sig inn um baðherbergisdyrnar. Ásmundur ráðlagði okkur og fann góða leið til að losna við mýsnar, við höfum ekki orðið vör við þær síðan. Snögg og góð þjónusta.

Umsagnir um meindýraeyði - Sigurður Einarsson
Sigurður Einarsson Sumarhúsaeigandi
Lesa allar umsagnir

VANTAR ÞIG FREKARI UPPLÝSINGAR?

Algengar spurningar og svör

Kemur þú á merktri bifreið?

Svar: Í einhverjum tilfellum getur það komið upp, að verkkaupi vilji síður láta bera á því að meindýraeyðir sé við vinnu við fasteign hans.

Hugarfarið er þó mikið að breytast.  Fyrir nokkrum árum var vandamál að fá framleiðendur matvælafyrirtækja til að koma upp gildrum. Tilfinningin var sú að ef gildrur væru sjáanlegar, gæfu þær til kynna að þá væri vandamál til staðar.

Í dag gera framleiðendur sér grein fyrir því að um forvarnir er um að ræða, og því sjálfsagt að gildrur séu staðsettar á vinnslusvæðum og séu sýnilegar.

 

Þegar eitrun á sér stað, hvaða upplýsinga þarf ég að afla mér áður en verk hefst?

Svar:  Með hverri pöntun er sent skjal til verkkaupa með upplýsingum um undirbúning fyrir eitrun.

 

Má ég búast við miklum óþrifnaði eftir eitranir?

Svar:  Nei, eitrið er svo til litar- og lyktarlaust og reynt er eftir fremsta megni að ganga snyrtilega um.  Úðinn frá dælukút er mjög fíngerður til úðunar innandyra, og spíssinn dropar ekki.   

 

Er verkefnum fylgt eftir?

Svar:  Eftirfylgni er sinnt með hverri pöntun fyrir sig, en í einhverjum tilfellum getur verið þörf á umfangsmeiri aðgerðum, verkkaupi er upplýstur um slík mál hverju sinni þegar svo á við.

 

Hvað eru meindýr?

Svar:  Samkvæmt 3 gr. í reglugerð um meðferð varnarefna er skilgreiningin á orðinu meindýr, rottur og mýs annars vegar og skordýr og aðrir hryggleysingjar hins vegar, sem valda tjóni eða umtalsverðum óhreinindum í eða við híbýli manna, í gripahúsum, farartækjum, vöruskemmum o.s.frv.

 

Ég rek veitingstað og það kom rotta inn til mín um daginn, ég vil ómögulega að svo berist út.  Hvað getur þú gert til þess að hjálpa mér ?

Svar:  padda.is býður upp á uppsetningu og eftirlit með forvarnarbúnaði sem komið er upp við fasteign verkkaupa. Úttekt á húsnæði tvisvar sinnum á ári ásamt því að koma upp meindýramöppu.

Með vel skipulagðri uppsetningu á búnaði, eftirliti og úttektum á húsnæði eru umtalsvert minni líkur á því að meindýr berist inn á fasteign verkkaupa.

 

Hvað ber að hafa í meindýramöppu og hver útvegar hana ?

Svar: Meindýramöppu útvegar verktaki, hún inniheldur m.a. þjónustusamning verktaka og verkkaupa – afrit af notkunarleyfi frá Umhverfisstofnun – afrit af starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja – verklagsreglur verktaka, skilgreining áhættuþátta, ábyrgð, tíðni eftirlits, innra eftirlit og viðbrögð við frávikum – Yfirlitsmynd sem sýnir staðsetningu og tegund hvers búnaðar – allur búnaður beitustöðvar, safnstöðvar, flugnabanar osfrv. allt númerað – Eftirlits og úttektarskýrslur. Efna, tækjalýsingar og  öryggisblöð.

 

 

 

Við hverja ertu með þjónustusamninga?

Svar:  padda.is er að þjónusta fiskvinnslufyrirtæki, veitingastaði, hótel og sveitarfélög. Ásamt hundruðum einstaklinga frá Vestmannaeyjum til Stykkishólmar.

 

Hvað þjónustar þú sem meindýraeyðir?

Svar:  Eitrun gegn skordýrum og áttfætlum.  Kem upp forvarnarbúnaði gegn músum og rottum og tek út húsnæði verkkaupa út frá nákvæmum gátlistum.  Fjarlægi geitungabú og hreiður. Sinni garðaúðun gegn maðki og lús á sumrin og er með veggja og röramyndun á staði sem erfitt er að komast að.  Meindýraeyðir er einnig með skotvopnaleyfi ásamt veiðileyfi á mink og ref m.a.